Privacy Policy

Privacy Policy

 

Make a Move hecht veel waarde aan de bescherming van alle en daarmee ook jouw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

We maken voor onze online groepslessen, personal training en fysiotherapie gebruik van Zoom. De verbindingen zijn end-to-end versleuteld en gaan alleen via servers in Nederland en Duitsland.

 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Make a Move houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Make a Move zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. We hebben alles in een document op een rij gezet. Dit document kun je downloaden via de link hieronder. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt of om een andere reden contact met ons wenst op te nemen kan dit door een mail te sturen naar privacy@makeamove.today. Of vraag het aan je trainer of fysiotherapeut.

 

De Make a Move website gebruikt uitsluitend functionele cookies. Uitdrukkelijk géén Google Analytics en Facebook tracking cookies of pixels.

Kom in contact

Neem vrijblijvend contact met ons op en we gaan samen kijken hoe we jou het beste kunnen helpen je doelen te bereiken!

Kantoor

Houtlaan 20-A

3016 DA

Rotterdam

Contactgegevens

Email: info@makeamove.today

Fysiotherapie: +31 (0)10 766 00 77

Personal Training: +31 (0)6 15 85 23 38